Calle Björfjäll, Bokens författare
Driver mediabyrån Manolito
www.manolito.se

Niklas Bergström, Art Director
Art Director på GRANATH EURORSCG
www.granathreklam.se
www.niklasbergstrom.com

Ola Lax, Förläggare Der Kern
Frilansande copywriter
www.olalax.com

Mussi Rosander, Originalarbete

  Jernströms Offset, Tryck
www.jernstrom.com

Linjepunkt, Repro
Tel. 023-79 43 40

Lessebo, Papper
www.klippan-paper.se

Gabriel Duke, Site design
gabrielduke@mac.com

 

 

 

 

     
a